2000

Zintegrowany Certyfikat Jakości Zarządzania MISTER POLAND

W ramach ogólnopolskiego Projektu QUALITY EUROPARTNER - Firma Produkcja Obuwia Eksbut uzyskała kolejne Wyróżnienie: Statuetkę MISTER POLAND QUALITY EUROPARTNER. Zintegrowany Certyfikat Jakości Mister Poland jest jedynym polskim dokumentem weryfikacyjnym potwierdzającym sukcesy w trzech obszarach: jakości, bhp i ochrony środowiska. W bieżącej edycji jako jedyny podmiot w branży - w wyniku niezależnych badań porównawczych, finansowanych częściowo ze źródeł poza rządowych (PHARE, UMBRELLA PROJEKT) przeprowadzonych w oparciu o wytyczne Polskiej Normy ISO 10011-1, w zgodzie z Ustawą o Badaniach i Certyfikacji z dnia 03.04.1993 r. zweryfikowanych przez audytorów jakości i ochrony środowiska European Organization for Quality, Deutsche Gessellschaft fur Qualität e.V. i Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji - uzyskaliśmy Certyfikat.