Zwrot i reklamacja

Zwroty (Odstąpienie od umowy sprzedaży)

1. Zamawiający ma prawo, zgodnie z art. 7 Ustawy, odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do czternastu dni od daty otrzymania produktu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy konsument powinien złożyć na piśmie, którego wzór można pobrać na stronie internetowej sklepu on-line ( formularz zwrotu). 

Ze względu na fakt, że obuwie, w zależności od dostępności, wysyłane będzie z jednego z pięciu sklepów firmowych, zwracany produkt należy odesłać na adres sklepu, z którego został wysłany:

 

Produkcja Obuwia EKSBUT – Bożenna Mąka BOLESŁAW MĄKA

ul. Kościuszki 40

06-500 MŁAWA

 

Galeria OSTROVIA                                                                                           

Eksbut, lokal 208                                                                                       

ul. Kaliska 120

63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Tel: 530 024 176

 

Galeria POMORSKA                                                                                           

Eksbut, lokal 109                                                                                       

ul. Fordońska 141

85-739 Bydgoszcz

Tel: 534 032 125

 

Sklep Firmowy                                                                                          

Eksbut                                                                                                     

ul. Kościuszki 40                                                                                            

06-500 Mława

Tel: 669 492 859

 

Kiermasz                                                                           

ul. Kościuszki 40                                                                                  

06-500 Mława                                                                                                 

 

z dopiskiem "ZWROT – sklep internetowy"

 

Zwrot, o którym mowa powyżej, dopuszczalny jest tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) w oryginalnym opakowaniu, jeżeli towar występował w opakowaniu.  W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający jest zobowiązany do odesłania zakupionych Produktów na własny koszt w oryginalnym opakowaniu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (paragon).

 

Pieniądze otrzymane przez Sprzedawcę za Produkt zostaną zwrócone Zamawiającemu przelewem na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, numer rachunku bankowego (ewentualnie przekazem pocztowym) w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego Produktu.

 

Zwrot przez Zamawiającego przesyłki za pobraniem albo na koszt odbiorcy nie będzie przez Sprzedawcę przyjęty. 

 

W przypadku nie przyjęcia zwrotu z powodu nie spełnienia wymagań z pkt.2 sekcji VI niniejszego Regulaminu, osoba zwracająca towar zostanie poinformowana na wskazany adres e-mail o odrzuceniu, a towar zostanie odesłany na jej koszt.

 

 

Reklamacja

Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru w szczególności paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno być złożone na piśmie , którego wzór można pobrać na stronie internetowej sklepu On-line ( formularz zgłoszenia reklamacyjnego towaru).

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia uszkodzonego towaru na adres:
Produkcja Obuwia „EKSBUT – Bożenna Mąka Bolesław Mąka
ul. Kościuszki 40
06-500 Mława

z dopiskiem "REKLAMACJA – sklep internetowy"

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną ukrytą zmniejszającą jego wartość lub użyteczność. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wady fizyczne ukryte, które powstały po wydaniu Produktu Zamawiającemu.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 27 lipca z 2002 roku o szczególnych  warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.), jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę. Jeśli naprawa nie będzie możliwa, produkt uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci Zamawiającemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Produkty o odpowiednio takiej samej jakości i przeznaczeniu.

Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) powinno zawierać opis wady Produktu, datę wykrycia wady oraz określenie żądania co do sposobu usunięcia wady. Zamawiający nie może odmówić przyjęcia nieodpłatnej naprawy, jeżeli gwarantuje ona pełne przywrócenie zareklamowanemu Produktowi należytych właściwości użytkowych.

W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, prosimy o spisanie w obecności doręczyciela stosownego protokołu szkody. Następnie prosimy o przesłanie zakupionego towaru wraz z protokołem na adres podany wyżej. Reklamacje nie zawierające protokołu nie będą rozpatrywane.

O pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu reklamacji, osoba reklamująca zostanie poinformowana drogą mailową.

Nie jest możliwe rozpatrywanie reklamacji w salonach Eksbut/Gina Piacci produktów zakupionych w sklepie internetowym.

Koszt przesyłki reklamowanego Produktu pokrywa Zamawiający. W przypadku gdy reklamacja okaże się uzasadniona, Sprzedawca zwróci uzasadnione koszty przesyłki zareklamowanego Produktu poniesione przez Zamawiającego.

Przesyłki z reklamowanym Produktem przesłane za pobraniem lub na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.

REKLAMACJI NIE PODLEGAJĄ:

 

Kontakt mailowy: reklamacje@eksbut.com.pl

 

Pobierz formularz zwrotu

Pobierz formularz zgłoszenia reklamacyjnego towaru